Jäteneuvonta

Kalajoen jätehuollosta ja neuvonnasta huolehtii Vestia Oy. Jokilaaksojen jätelautakunta on jätehuollosta päättävä viranomainen.

Palvelu

Jäteneuvonta

Jätehuollon neuvonnasta huolehtii Vestia Oy. Jokilaaksojen jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena, joka päättää jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista.

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Jätehuollon neuvonta on maksutonta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210978
Kuuntele