Joustava perusopetus, JOPO

Joustava perusopetus (JOPO)

Palvelu

Joustava perusopetus, JOPO

Kalajoen kaupunki järjestää joustavaa perusopetusta (JOPO) jolla mahdollistetaan perusopetuksen suorittaminen pienryhmässä joustavin, toiminnallisin ja työpainotteisin menetelmin. Toiminnalla parannetaan koulunkäynnin sujuvuutta, kehitetään elämän hallinnan taitoja ja autetaan perusopetuksen päättötodistuksen saamisessa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Joustavaan perusopetukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä perusopetuksen palveluvastaavaan tai perusopetuksen rehtoriin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Kuuntele