Kalajoen maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset

Kalajoen kaupunki myöntää maatiloille ja maaseutuyrityksille kehittämisavustusta vuosittain käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Palvelu

Kalajoen maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset

Maatilojen kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:

  1. Maaseutuyrittäjän tai maatilan työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin). Maaseutuyrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla; tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.
  2. Messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen ja uudistamiseen, opastekylttien, esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen sekä muihin markkinointikustannuksiin (ei kuitenkaan maaseutuyrityksen omien työntekijöiden palkkoihin).
  3. Maatilan digiloikkaa edistäviin hankintoihin ja palveluihin, maatilan digitaalisten yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, niiden käyttöönottoon ja koulutukseen sekä tietoturvaa parantaviin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen maaseutuyrityksen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikkatuki ei ole tarkoitettu maaseutuyrityksen olemassa olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 2 mukaista kehittämistukea. Digiloikkatuki koskee maaseutuyrityksen nettisivujen toteutusta, mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään.
  4. Asiantuntijapalveluihin, jotka liittyvät tilan kehittämiseen, velkaneuvontaan, laskelmien ja liiketoimintasuunnitelmien tekoon tai yhtiöittämisselvityksiin niiltä osin, kun niihin ei saada muuta tukea. Usean maatilan muodostamat yhtymät voivat saada kehittämistukea asiantuntijapalveluihin, tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Maatilojen investointiavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 800 euroa (ellei näihin ole saatu muuta tukea):

  1. Pienet laite- ja koneinvestoinnit parantamaan työolosuhteita, työergonomiaa tai kehittämään tuotantoprosesseja, nopeuttamaan työn tekemistä tai muutoin yrityksen kehittämiseen liittyvät investoinnit tapauskohtaisesti

Ehdot ja kriteerit

Tukea myönnetään enintään 5 henkilöä työllistäville maaseutuyrityksille.

Toimintaohje

Tukea haetaan toimittamalla kopio laskusta ja todiste sen maksamisesta maaseututoimistoon. Tukea voi hakea ympäri vuoden.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Kuuntele