Pilaantuneen maaperän puhdistus

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tulee tehdä ennen työn aloittamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Palvelu

Pilaantuneen maaperän puhdistus

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Ilmoitus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksen tekemiseen voidaan käyttää lomaketta tai se voidaan tehdä vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 24 – 25 §:n mukaisesti.

Toimintaohje

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehdään ennen töiden aloittamista Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kuuntele