Rajan näyttö

Kiinteistörajojen ollessa epäselvät, voidaan suorittaa rajan näyttö Kalajoen kaupungin toimesta.

Palvelu

Rajan näyttö

Kiinteistörajojen ollessa epäselvät, voi Kalajoen kaupunki suorittaa rajan näytön maastossa. Toimenpiteellä merkitään maastoon rajamerkit ja rajalinjat Maanmittauslaitoksen aineistoihin pohjautuen.

Mikäli rajan paikka ei selviä tai rajamerkkejä ei löydy, voidaan tilata rajankäynti Maanmittauslaitokselta. Rajankäynnissä kiinteistön raja määritellään uudelleen ja muodostetaan tarpeen vaatiessa uudet rajamerkit .

Kiinteistörekisterin pitäjä Kalajoen alueella on Maanmittauslaitos, joka vastaa aineiston ja rekisterin oikeellisuudesta.

Asioi tästä

Toimintaohje

Ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Rajan näyttö laskutetaan kuluneen työajan mukaan Teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Rajan näytössä osoitetaan mittaustoimenpiteellä kaavatontin tai muun rekisteriyksikön rajan sijainti maastossa.

Rajan näytössä ei voida rakentaa uusia rajamerkkejä. Rajan näytöllä ei ole vaikutusta kiinteistörekisterissä oleviin tietoihin eikä rajan näyttöä rekisteröidä. Mikäli rajamerkki on kadonnut, tarvitaan rajankäynti, joka on maanmittaustoimitus.

Kuuntele