Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon toimintamuodoista.

Palvelu

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkodeissa on 8 – 12 hoitopaikkaa 0 – 6 -vuotiaille lapsille. Ryhmäperhepäiväkodin toiminnan perustana on varhaiskasvatus, jossa painottuu hoito ja kasvatus.

Tavoitteena on luoda lapsille kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö sekä antaa lapsille myönteisiä kokemuksia itsensä toteuttamisen kautta. Toimintaan kuuluu perushoidon ohella kädentaitojen harjoittelu, liikkuminen, leikkiminen, musiikki sekä päivittäinen ulkoilu ja lepohetket. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Lapsille laaditaan yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma.

Ehdot ja kriteerit

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa ryhmäperhepäivähoidosta, joka on varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Ryhmässä on tavallisesti kaksi hoitajaa. Tällöin ryhmässä voi olla yhtä aikaa hoidossa enimmillään kahdeksan lasta, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Samanaikaisesti heidän kanssaan ryhmässä voi olla myös kaksi esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevaa lasta. Erityisistä syistä ryhmässä voi toimia kolme hoitajaa, jolloin lapsia voi olla enimmillään 12.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Kuuntele