Työllisyyden kuntakokeilu

Kuntakokeilussa osa TE-toimiston asiakkaista on siirtynyt oman kotikuntansa asiakkaaksi.

Palvelu

Työllisyyden kuntakokeilu

Kuntakokeilussa osa TE-toimiston asiakkaista on siirtynyt oman kotikuntansa asiakkaiksi. Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilussa on mukana viisi kuntaa: Kalajoki, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska ja Oulainen. Kuntakokeilussa saat kotikunnassasi henkilökohtaista palvelua, tukea ja ohjausta omalta TE-asiantuntijaltasi. Asiantuntija tekee kanssasi tilannekartoituksen ja juuri sinulle sopivan suunnitelman kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Henkilökohtaisen palvelun lisäksi sinulla on käytössä TE-palveluiden Oma asiointi-palvelu, jota kautta voit mm. jättää yhteydenottopyynnön omalle asiantuntijallesi sekä ilmoittaa muutoksista. Myös valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut ovat käytössäsi.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja kestävät 31.12.2024 saakka.

Ehdot ja kriteerit

Kuntakokeilun asiakkaaksi ovat siirtyneet työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat:

  • kaikki alle 30-vuotiaat
  • maahanmuuttajat ja vieraskieliset
  • Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat

Toimintaohje

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston Oma asioinnin kautta. Siirto TE-toimistosta kunnan asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti. Siirto ei vaadi toimenpiteitä tai yhteydenottoa työnhakijalta. Oma kuntasi ottaa sinuun yhteyttä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141369

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201269

Työttömyysturvalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290Avautuu uuteen ikkunaan.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916Avautuu uuteen ikkunaan.
Kuuntele