Yleisötapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen.

Palvelu

Yleisötapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman jätehuolto tulee aina suunnitella etukäteen ja suunnittelussa on otettava huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltosuunnitelma on pyydettäessä esitettävä kaupungin ympäristövalvonnalle. Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Jätehuoltosuunnitelmassa esitetään mm. arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä muodostuvista jätemääristä, jätteen keräysastioiden määrä ja sijoittuminen, jätteiden lajitteluohjeet, tyhjennystiheys, jätteen kuljetusyhtiö, yhteystiedot ja tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito ja loppusiivouksen järjestäminen.

Tapahtuman järjestäjä vastaa lisäksi jätehuoltoon liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä siitä, että tilaisuuteen varattu alue ja sen lähiympäristö pidetään puhtaana tilaisuuden aikana sekä siivotaan sen päätyttyä.

Toimintaohje

Tee jätehuoltosuunnitelma vapaamuotoisena ja esitä 14 vrk ennen tapahtumaa ympäristövalvontaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kuuntele