Lupa, tien vaarallisuus ja omatoiminen koulumatka

Lupa omatoimiseen tai vaarallisen tieosuuden kulkemiseen esiopetuksessa.

Verkkoasiointi

Lupa, tien vaarallisuus ja omatoiminen koulumatka

Kalajoen kaupungin kuljetusperusteissa on määritelty vaaralliset tieosuudet. Tällä lomakkeella huoltaja voi kuitenkin antaa oppilaalle luvan vaarallisen tien kulkemiseen lukuvuodeksi kerrallaan. Lupa on ilmoitettava joka lukuvuosi erikseen.

Varhaiskasvatuksen yhteydessä oleva esioppilas on aina saatettava vanhemman toimesta esiopetukseen ja esiopetuksen jälkeen kotiin. Huoltajan luvalla, esioppilas saa kulkea matkan päiväkodin ja kodin välillä omatoimisesti.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Liittyvät palvelut

Kuuntele