Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Huoltajien on mahdollista tehdä muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta (Varhaiskasvatuslaki 10 luvun § 54).

Tulostettava lomake

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi. Asiakas palauttaa täytetyn lomakkeen postitse osoitteeseen

Kalajoen kaupunki/varhaiskasvatus Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kuuntele