Talous

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Kalajoen kaupungin talousarvion 2023 visualisointiraportissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja.

Tunnusluku 2024 Tunnusluvun arvo 
Asukasluku 12 344
Tuloveroprosentti 8,3 %
Toimintatuotot 12,0 milj. €
Toimintakulut 50,4 milj. €
Verotulot 29,3 milj. €
Valtionosuudet 14,9 milj. €
Vuosikate +5,4 milj. €
Nettoinvestoinnit  13,6 milj. €
Konsernin lainakanta per asukas 7 400 €
Ylijäämä +0,5 milj. €

Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu.

Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä ja valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 tilinpäätösasiakirja avautuu tästä linkistä.

Kalajoen kaupungin tilinpäätöksen 2022 visualisointiraporttiin on koottu tilinpäätöksen pääkohtia visuaalisina esityksinä. Visualisoinnissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja.

Tunnusluku Tilinpäätös 2023 Tilinpäätös 2022
Asukasluku 12 367 12 333
Veroprosentti 8,36 % 20 %
Toimintatuotot 12,2 milj. € 24,3 milj. €
Toimintakulut 47,4 milj. € 103,2 milj. €
Verotulot 30,1 milj. € 47,4 milj. €
Valtionosuudet 17,1 milj. € 39,7 milj. €
Vuosikate 12,7 milj. € 9,5 milj. €
Tilikauden ylijäämä 3,2 milj. € 3,3 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas 260,7 266,7
Lainakanta 33,6 milj. € 41,2 milj. €
Lainamäärä €/asukas 2 714 € 3 340 €
Nettovelka €/asukas 1 229 € 1 661 €
Nettoinvestoinnit 5,3 milj. € 5,6 milj. €
Kertynyt ylijäämä 25,8 milj. € 22,6 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas 2 085 € 1 829 €

Välitilinpäätöksessä raportoidaan kerran vuodessa 30.6. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Välitilinpäätösraportti on osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää. Raportilla vaikutetaan kulumassa olevan tilivuoden toimintaan esimerkiksi talousarviomuutoksilla, jos siihen on tarvetta. Lisäksi se antaa pohjaa seuraavan talousarvion raamitukseen ja tasapainotukseen. Välitilinpäätös ei ole talousarvion muutosasiakirja. Välitilinpäätöksessä tarkastellaan ensiksi kaupungin kokonaiskehitystä ja sen jälkeen on palvelukohtainen esittely.

Kalajoen kaupungin verotulot koostuvat

  • kunnallisverosta
  • kiinteistöverosta
  • yhteisöverosta

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista veroa, yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille.

Verotulot yhteensä  €/as v. 2022 olivat Kalajoki 3 847, POhjois-Pohjanmaalla 4 262 ja koko maassa 4 836.

Kunnallisvero

Kalajoen kaupungin kunnallisveroprosentti on 8,36 % . 1.1.2024 alkaen 8,30 %.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle.

  • Vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero: 0,50 %
  • Muiden kuin vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero: 1,10 %
  • Yleinen kiinteistövero: 1,10 %
  • Yleisen maanpohjan kiinteistövero: 1,30 %
  • Voimalaitosten kiinteistövero:  3,10 %

Kiinteistöveron muodostuu tuulivoimasta 38 %, rakennuksista 34 %,vakituisesta asumisesta 16 %, maa-alueista 6 % ja muusta kuin vakituisesta asumisesta 6 %.

Yhteisövero

Kalajoen kaupunki saa osuutta yhteisöveron tuotosta noin 2,7 M€ vuodessa. Osuus määräytyy yritystoiminta- ja metsäerän perusteella ja siihen vaikuttavat koko maan sekä kunnan omat kertymät. Yhteisöveroa kunta saa toimipaikkatiedon mukaan, ei vain yhteisön kotipaikka.

 

Kuuntele