Kivikkoinen ranta-alue, tummat pilvet taustalla.
Kaavoitukseen osallistuminen
Asuminen ja ympäristö

Kaavoitukseen osallistuminen

Kaavan vireilletulovaiheessa

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävillä oloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteitä.

Kaavaluonnosvaiheessa

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.

Kaavaehdotusvaiheessa

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päivää. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset ja lausunnot käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Yleisötilaisuus voidaan järjestää vireillä olevan kaavaprosessin yhteydessä täydentämään osallistumisen vuorovaikutusta. Tällä sivulla ilmoitamme yleisötilaisuuden aiheen, paikan ja ajan sekä mahdolliset ohjeet netin kautta osallistumiseen.

 

Linnanharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä 13.3.-3.5.2024. Hanketta ja arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 27.3.2024  klo 17.00-19.00 Himangan Himankatalolla (Raumankarintie 2). Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä ja osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilla, johon pääsee alla olevasta linkistä. Samasta linkistä löytyy kaikki ympäristövaikutusten arviointiselostukseen liittyvä materiaali.

Yleisötilaisuuden linkki

Tervetuloa

Kaavoituskeskiviikko tarjoaa kalajokisille mahdollisuuden osallistua kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Jokaisessa tilaisuudessa on kulloinkin nähtävillä olevat kaavat esillä ja muuta ajankohtaista asiaa. Tilaisuuteen voi tulla keskustelemaan myös mistä tahansa muusta kaavoitukseen liittyvästä asiasta, antamaan palautetta tai tutustumaan kaavoitukseen muuten vain. Seuraa ilmoittelua ja tule käymään.

Seuraava kaavoituskeskiviikko tilaisuus järjestetään

27.3.2024 klo 14.00 - 15.30

Aiheena on kaavoituksen ajankohtaiset asiat.

Tervetuloa

Yhteystiedot

Kuuntele