Punainen linja-autokatos, tie, kylätie.
Maaseudun ja kylien kehittäminen

Maaseudun ja kylien kehittäminen

Palvelu

Maaseudun ja kylien kehittäminen

KaSi -maaseutupalvelut vastaa omalta osaltaan yhteistoiminta-alueensa maaseudun ja kylien kehittämisestä. KaSi toimii puolueettomana tahona alueellaan, pyrkien ohjaamaan asiakkaan parhaan asiantuntijan tai rahoituslähteen pariin.

Kalajoen kaupunki myöntää kyläavustuksia Kalajoen kylien toiminnan tukemiseen. Tukea myönnetään jatkuvana hakuna määrärahan (30 000 €) puitteissa.

Määrärahasta 20% eli 6 000 € on varattu kylien yleiseen toiminta-avustukseen. Tästä puolet jaetaan kylien lukumäärän kesken ja puolet kunkin kylän asukasluvun mukaisessa suhteessa. Yleistä toiminta-avustusta voidaan maksaa kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle koko kunnan alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle.

Yleisen toiminta-avustuksen maksamisen ehtona on, että kylätoimikunta tai vastaava yhdistys toimittaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman maaseutupalveluille hakemuksensa yhteydessä.

Varsinaisen toiminnan kehittämisavustuksiin on varattu määrärahasta 80% eli 24 000 €. Varsinaisen toiminnan kehittämisavustukset maksetaan alv 0% -summista kuittiperiaatteella, eli avustuksen saajan on toimitettava maaseutupalveluille kopio laskusta sekä maksutosite hakemuksensa yhteydessä.

Tukea voi saada toteutuneisiin kustannuksiin seuraavasti:

  • Pienimuotoiset investoinnit 50 % / max. 3 000 €
  • Tiedottaminen 50 % / max. 1 500 €
  • Tapahtumat 50 % / max. 2 000 €
  • Tilavuokrat 50 % / max. 1 000 €
  • Kylien omat kokoontumistilat 50 % / max. 1 000 €
  • Harkinnanvarainen muu kohde, johon ei saa muuta julkista tukea 50 % / max. 1 500 €

Tukihakemuksen voi jättää sähköisesti Kunta Akkunassa https://akkuna.fi/palvelut/4/kalajoki

Lisätietoja maaseutujohtaja Antti Pulkkinen, puh. 044-469 1251, antti.pulkkinen@kalajoki.fi tai toimistosihteeri Lea Mattila, puh. 044-469 1256, lea.mattila@kalajoki.fi          

Avustuspäätökset tekee maaseutujohtaja delegointipäätösten mukaisesti.

Kuuntele