Puun kaadot
Asuminen ja ympäristö

Puun kaadot

Kalajoella alle 10 puun kaadoista asemakaava-alueella päättää kunnossapitotyönjohtaja mikäli maisematyölupaa ei vaadita. Maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta.

Palvelu

Puun kaadot

Alle 10 puun kaatamisesta tee ilmoitus kunnossapitotyönjohtajalle Kunta-Akkunan puunkaatoilmoitus-lomakkeella hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä.

Yli 10 puun kaadoista tee maisematyölupahakemus rakennusvalvontaan Lupapisteen kautta. Liitä hakemukseen kartta tai piirustus alueesta, josta puita poistetaan.

Saat sähköpostitse ilmoituksen lupa-asian käsittelystä.

Asioi tästä

Maisematyöluvasta peritään maksu rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. 

Kuuntele