Lapsi kokoaa värikkäistä palikoista tornia.
Muutokset ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Muutokset ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Tuntirajan muutos

Tuntirajan muutoshakemus tehdään eDaisy-palvelussa. Muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Jos lapsi on poissa kesälomakautena (1.5.-31.8.) yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa, teidän tulee tehdä eDaisy-palvelussa muu muutos -ilmoitus.

Tulotietojen tai perhekoon muutos

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti tai työ- ja opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu. Muutoksista tulee ilmoittaa eDaisyssä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan eDaisy-palvelussa. Laskutus päättyy hoidon päättymispäivään.

Kuuntele