Lokkeja liitelee merellä
Eläintaudit
Asuminen ja ympäristö

Eläintaudit

Tältä sivulta löydät ohjeet eläintauteihin sekä eläinten tuontiin ja vientiin liittyvissä asioissa.

Eläintauti on sairaus, joka voi siirtyä eläimestä toiseen eläimeen. Monet eläintaudit voivat tarttua myös ihmisiin. Tällaisia tauteja kutsutaan zoonooseiksi. Eläintauteja voivat aiheuttaa bakteerit, virukset, sienet, loiset ja prionit.

 

Eläintautien vastustustyö kuuluu valvontaeläinlääkäreille. Sitä ohjaavat aluehallintovirasto sekä Ruokavirasto.

 

Jos eläimen omistaja tai siitä huolehtiva henkilö havaitsee eläimessä sellaisia oireita, jotka voivat olla jonkin vakavan tarttuvan eläintaudin aiheuttamia, on oireista ilmoitettava valvontaeläinlääkärille.

 

valvontaelainlaakari@kalajoki.fi tai puhelimitse 044 4691 747 (arkiaikana).

Selvitäthän eläinsuojeluilmoitusta varten eläimen pitopaikan tarkan osoitteen tai esimerkiksi karttalinkin.

Lue lisää eläimiin ja koe-eläintoimintaan liittyvistä asioista - Aluehallintovirasto

 

Lue lisää eläintautien vastustamisesta ja valvonnasta - Ruokavirasto

Eläinten tuontiin ja vientiin liittyy eläintautien leviämisen riski, ja sen vuoksi niitä säädellään lainsäädäntöön perustuvilla vaatimuksilla. Tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin mukaan. Vaatimuksiin vaikuttaa myös kohde- tai alkuperämaa, erityisesti se, onko kyse eläinten liikkumisesta EU:n jäsenmaissa vai sen ulkopuolisissa maissa.

Tuonti- tai vientivaatimusten täyttäminen voi viedä runsaasti aikaa muun muassa vaadittujen eläintautitutkimusten vuoksi. Eläimen matkustamisen valmistelu onkin aloitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Laiton tuonti

Tuontivaatimusten vastainen eläimen tuonti, niin sanottu laiton tuonti, on aina suuri riski sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Tuoja on vastuussa siitä, että kaikki tuontiehdot täyttyvät, sekä mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat ehtojen vastaisesta tuonnista.

Vientitodistus

Jos eläimen vienti vaatii virallisen eläinlääkärintodistuksen, kaupungineläinlääkärit tekevät eläimelle tarkastuksen ja kirjoittavat vientitodistuksen.

Vientivaatimusten selvittäminen on viejän vastuulla. Neuvoja voi pyytää kaupungineläinlääkäreiltä tai Ruokavirastolta. Tarkimmat tiedot vientiin liittyvistä vaatimuksista, kuten tarvittavista todistuksista, saa selville kohdemaan suurlähetystöstä.

Lemmikki- ja harrastuseläimet

Kuolleet lemmikkieläimet saa haudata maahan, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa. Eläimiä saa haudata vain maanomistajan luvalla. Lemmikkieläimet voi myös toimittaa tuhkattavaksi pieneläinkrematorioihin. Eläinlääkärivastaanotoilla on sopimus tuhkauspalvelusta krematorioiden kanssa.

Kuolleet hevoset voi haudata kiinteistönomistajan luvalla. Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, eikä hevosta saa haudata pohjavesialueelle.

Tuotantoeläimet

Lajikohtaiset ohjeet kuolleiden ja lopetettujen tuotantoeläinten hävityksestä löydät Ruokaviraston internetsivuilta tästä linkistä.

Luonnonvaraiset eläimet

Asutusalueilta kuolleena löytyneet pienikokoiset, luonnonvaraiset eläimet ja linnut voi hävittää tavallisen sekajätteen joukossa tai haudata maahan. Metsäalueille raadot voi jättää paikoilleen, luonto hoitaa hävityksen.

Terveyshaittaa aiheuttavan raadon hävittämisestä vastaa maanomistaja. Maantiealueilla maanomistajan tehtäviä hoitaa Destia Oy ja katualueilla kunnan tekninen toimiala.

Jos epäilet, että eläin on sairastanut jotain ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia tai mikäli kuolleita eläimiä löytyy joltain alueelta runsaasti, ota yhteyttä paikalliseen kaupungineläinlääkäriin. Kuolleina löytyviä villieläimiä voi myös toimittaa ruumiinavaukseen Ruokaviraston Oulun toimipisteeseen.

Jos löydät maastosta kuolleen villisian tai hirvieläimen, ota yhteyttä kaupungineläinlääkäriin. Villisioista otetaan näytteitä tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta. Näytteenoton jälkeen villisikojen ruhot tulee haudata.

Haaskat

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle ja jonka tarkoituksena on valokuvata, katsella tai metsästää eläimiä.

Kuuntele