Vaikuttamistoimielimet

Tältä sivulta löydät tietoa kaupungin eri vaikuttamistoimielimistä.

Kaupungissa on lapsiasiainneuvosto, lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja tehdä esityksiä eri tahoille.

Kalajoen nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä poliittisesti sitoutumattomana ryhmänä.  Nuorisovaltuustoon valitaan edustajat Kalajoen yläkoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien hallituksista. Nuorisovaltuutetuista valitaan edustajat kaupunginvaltuustoon, perusturva- ja sivistyslautakuntiin sekä tekniseen lautakuntaan, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä sekä auttaa nuorisovaltuustoa monissa käytännön asioissa. Nuorisovaltuuston kokouksissa nuoriso-ohjaajalla on läsnäolo-ja puheoikeus, mutta toiminnan sisällön päättävät nuoret itse.

Yhteyden Kalajoen nuorisovaltuustoon saa nuoriso-ohjaajien kautta joko soittamalla tai sähköpostitse.

Lapsiasiainneuvoston tehtävänä on tehdä aloitteita lapsia ja nuoria koskevissa asioissa sekä pitää lasten ja nuorten näkökulmaa esillä päätöksiä tehtäessä. Neuvoston sihteerinä toimii varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård.

Yhteystiedot

Lapsiparlamentti kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan koulun, lähiympäristön ja harrastusten kehittämisestä. Parlamentissa on edustaja jokaisesta Kalajoen alakoulusta.  Parlamentin yhteyshenkilönä toimii Niina Juola.

Vammaisneuvosto varmistaa vammaisten, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestön äänen kuulumisen kaupungin päätöksenteossa. Neuvosto voi vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun sellaisissa asioissa, joilla on vaikutusten vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palveluiden kannalta. Vammaisneuvoston sihteeri on Pia Nuorala. 

Vanhusneuvosto – kunnan on annettava vanhusneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuden ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat, mutta myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

Vanhusneuvoston sihteeri on Pia Nuorala.

Vanhusneuvoston jäsenet 1.8.2021-31.5.2025

jäsen  sähköpostiosoite puhelinnumero
Seija Tikkanen, puheenjohtaja seija.tikkanen@kotinet.com 045 131 3521
Margit Latukka, varapuheenjohtaja margit.latukka@gmail.com 050 331 8916
Heikki Haarakangas   040 564 2408
Kaarina Majava    
Ritva Mäntymäki ritva.mantymaki@kalajoki.fi 040 8433470
Esa Prittinen esa.prittinen@gmail.com 0400 682 617
Vuokko Pöyhtäri poyhtari@omanetti.fi 045 319 9390
Lauri Seikkula   040 159 4878
Paavo Tiinanen, kaupunginhallituksen edustaja paavo.tiinanen@kalajoki.fi 044 587 5124
Kuuntele