Lehmä rantalaitumella.
KaSi -alueen palvelut

KaSi -alueen palvelut

Palvelu

KaSi -alueen palvelut

KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta alueellaan. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kalajoen, Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen, Raahen sekä Siikajoen kunnat.

Ajankohtaista

PELTOTUKIEN HAKU ALKAA TOUKOKUUSSA

Peltotukia voi hakea vain Vipu-palvelussa. Paperilomakkeet ovat poistuneet käytöstä. Hakuaika alkaa toukokuussa ja päättyy 18.6.2024. Tiedot on hyvä ilmoittaa mahdollisimman oikein jo hakuaikana, mutta tarvittaessa kasvia tai toimenpidettä voi vaihtaa 2.10 asti.

TUKIHAUN MATERIAALIA

Tietolinkki-hankkeen sivuilla on runsaasti materiaalia ja nauhoitteita ajankohtaisista asioista. Näistä saa apua tukihaun päätöksentekoon. Linkit löytyvät tästä

Timo Rahja on tehnyt tukioppaan 2024, joka löytyy tästä linkistä

Peltotukien hakuopas 2024 on julkaistu Ruokaviraston sivuilla, löydät sen tästä linkistä.  

PERUSLOHKOMUUTOKSET

Peruslohkomuutoksia on jo mahdollista tehdä, jotta kunnassa ehditään käsitellä ne ennen peltotukihakemuksen jättämistä. Tänä vuonna voi tehdä nk. päistehaittavähennyksiä, eli lisätä korvauskelpoista alaa rajakorjauksella 5% tai maksimissaan 0,5 hehtaaria. Lisättävällä alalla ei saa olla ennestään peruslohkoa. Rajakorjaukset lähtevät peltotukihakemuksen mukana, joten tällaisissa tapauksissa olisi hyvä lähettää hakemukset hyvissä ajoin, jotta kunnassa ehditään käydä läpi rajakorjaukset ja tarvittaessa pyytää niihin muutoksia.

EHDOLLISUUDEN VILJELYKIERRON VAATIMUS

Yksi ehdollisuuden vaatimuksista on viljelykierto, jonka on maaperän kasvukunnon säilyttäminen ja parantaminen. Tämä tarkoittaa, että yksivuotisen viljelykasvin pitää vaihtua joka vuosi vähintään kolmasosalla peltoalasta. Samaa yksivuotista kasvia samalla alalla enintään kolme vuotta peräkkäin. Vuodesta 2024 alkaen viljelykiertovaatimus koskee kaikkia tiloja. Ehdollisuuden oppaan löydät tästä linkistä.

YMPÄRISTÖKORVAUS

Ympäristösitoumuksen perusosa on tilakohtainen toimenpide, jossa on kolme pakollista kohtaa: lohkomuistiinpanot, maanäytteet sekä tilakohtainen ympäristö-ilmastosuunnitelma. Lisäksi seitsemästä valinnaisesta toimenpiteestä on valittava vuosittain kaksi. Nämä ovat edellytys lohkokohtaisille toimenpiteille. Toimenpiteiksi on suositeltavaa valita sellaisia, jotka voi kohtuullisella vaivalla toteuttaa. Ympäristötuen sitoumusehdot löydät tästä linkistä.

EKOJÄRJESTELMÄTUKI SISÄLTÄÄ NELJÄ TOIMENPIDETTÄ

Ekojärjestelmätuki on EU:n suora tuki, josta tehdään yksivuotinen sitoumus. Ekojärjestelmässä on neljä eri toimenpidettä: Talviaikainen kasvipeite (sitoumuskausi 30.10.-15.4./1.5.), Luonnonhoitonurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi), Viherlannoitusnurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi) ja Monimuotoisuuskasvit (sitoumuskausi kalenterivuosi). Ekojärjestelmätuesta luet lisää tästä linkistä

KASVINSUOJELUTUTKINTO JA KASVINSUOJELURUISKUN TESTAUS

Jos käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi tai ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita, tarvitaan kasvinsuojelututkinto. Tutkinto on voimassa viisi vuotta. Todistus pitää säilyttää sen voimassaolon ajan. Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa verkossa. Kasvinsuojeluruisku pitää testata kolmen vuoden välein. Jos ruiskua ei käytetä, sitä ei tarvitse testauttaa. Testausjaksojen ei tarvitse jatkua katkeamattomina.

 

Alavieska

Kehittämisavustusta myönnetään maksullisen lomituksen tukemiseen 3,5 €/h max. 120 h, maatalouden viljelysuunnitelmiin sekä ATK-ohjelmiin 50 % kustannuksista. Avustukset haetaan kunta-akkunan kautta tästä linkistä.

Kalajoki

Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustusta voidaan käyttää suoraan yksittäisten maatilojen ja maaseutuyritysten sekä maaseutuyritysryhmien yhteishankkeiden tai usean maatilan muodostaman yhtymän avustuksiin. Avustus on de minimis -tukea. Kalajoen kaupunki ilmoittaa myönnetyt avustukset vuosittain verottajalle.

Hakemukset ja siihen vaadittavat dokumentit tulee jättää 9.12.2024 mennessä Kunta-Akkunassa osoitteessa, hakemus löytyy  tästä linkistä

Kalajoen avustuskohteet löydät alla olevasta linkistä: 

Kuuntele