Vesipisara puhdasta vettä.
Vesijohtoverkosto
Asuminen ja ympäristö

Vesijohtoverkosto

Kalajoen ja Himangan toiminta-alueen vesilaitoksen liittymissopimuksen sekä vesilaitoksen palvelut, laskutuksen ja reskontran hoitaa Osuuskunta Valkeavesi. Myös vedentoimituksen häiriöt ilmoita heille.

Osuuskunta Valkeaveden sivuilta saat lisätietoa veden hankinnasta sekä muista veden jakeluun liittyvistä asioista. Alla lainaus Osuuskunta Valkeaveden sivuilta.

Kaikki Osuuskunta Valkeaveden jakama vesi on pohjavettä.

”Pohjavesi on laadultaan parempaa ja maultaan raikkaampaa kuin pintavesi ja sen laatu säilyy tasaisena vuodenajoista riippumatta. Pohjaveden laatu säilyy hyvänä vain, mikäli pohjaveden päällä oleva suojaava maakerros säilyy puhtaana ja riittävänä. Mikäli havaitset pohjavesialueilla sellaista toimintaa, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laatua, pyydämme sinua ottamaan välittömästi yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaisiin, Vesikolmio Oy:ön tai Osuuskunta Valkeaveteen.”

Veden jakelua tuottavat myös Pahkalan vesisosuuskunta ja Kurikkalan vesiosuuskunta. Heillä ei ole omia nettisivuja.

Kuuntele