Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet  ja varajäsenet vuosille 2021 – 2025

Jäsenet

 • Hanna Nikupaavo, puheenjohtaja
 • Tapio Ojala, varapuheenjohtaja
 • Sirkka Joensuu
 • Ilpo Ikäheimo
 • Heikki Rahja

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

 • Kauko Hukka
 • Reijo Perander
 • Mikko Lauri
 • Jaana Siermala
 • Heli Vuorinen

 

Keskusvaalilautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. 

Valtiollisissa vaaleissa

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikaa
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kuuntele