Kuvassa omakotitalo, perhe ulkoportailla. Isä, äiti ja kolme lasta.
Ympäristövalvonnan ohjeet
Asuminen ja ympäristö

Ympäristövalvonnan ohjeet

Vieraslajien, kuten lupiinin tai jättipalsamin, torjunta kuuluu vieraslajilain mukaan maanomistajan velvollisuuksiin. Haitallisen vieraslajin kasvattaminen on kiellettyä, joten kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi kiinteistöltään eikä vieraslajia saa päästää levittäytymään ympäristöön. Tästä johtuen on erityisen tärkeää, ettei pihasta ja puutarhasta viedä mitään kasvijätettä tai maa-aineksia luontoon tai muualle ympäristöön. Kalajoen kaupunki vastaa omilla maillaan tapahtuvasta vieraslajien kitkemisestä. Voit ilmoittaa havaintosi vieraslajit.fi-sivulla. Teiden varsilla olevista vieraslajiesiintymistä voi ilmoittaa myös liikenteen asiakaspalveluun.

Vieraslajit.fi- sivustolle on kerätty ohjeita eri vieraslajikasvien hävittämiseen, mm. siemenestä leviävien kasvien, kuten lupiinin ja jättiputkien kasvijätteen hävittämiseen sekä syntyvän kasvijätteen määrän minimoimiseen. Kasvijätteen määrää voidaan vähentää oikea-aikaisella torjunnalla ja torjuntamenetelmän valinnalla. Ohjeita löytyy myös kitkemiskampanjoiden järjestämiseen. On hyvä muistaa, että haitallisten vieraskasvilajien kitkeminen ja kaivaminen vaatii aina maanomistajan luvan.

Valtakunnallisen toimintamallin kehittäminen vieraskasvijätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn on parhaillaan kehittämistyön alla.

Kitkentäjätteen vastaanottopiste

Vieraslajien kasvijäte tulee Kalajoen alueella viedä Vestia Oy:n vastaanottopisteisiin suljetuissa jätesäkeissä. Vastaanotto on maksullista.

Käytöstä poistetut, puhdistamattomat maanalaiset ja maanpäälliset öljysäiliöt ovat riski maaperälle ja pohjavedelle.

Säiliöiden huolto ja kunnossapito ehkäisevät vahinkoja, joista voi aiheutua tuntuvia kustannuksia ja haittoja. Ongelmia voi syntyä, jos huollosta, tarkastuksista, puhdistuksesta tai mahdollisista vuodoista ei ole tietoa. Öljysäiliön kunnossapito on omistajan velvollisuus. 

Vaihtaessasi öljylämmityksen muuhun lämmitysmuotoon ja poistaessasi öljysäiliön käytöstä, katso ohjeet tehtäviin toimenpiteisiin Ohje öljysäiliöiden käytöstä poistamiseen - liitteestä.

Tiedot voi lähettää yhdellä viestillä kaikkiin liitteessä annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

Kuuntele