Käsi pitää vaaleanpunaista käsipainoa.
Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta

Palvelu

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen.

  • Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan keskinäistä vuoropuhelua.
  • Liikuntaneuvonnasta vastaa liikunnanohjaaja
  • Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja asiakkaan kesken.
  • Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi sekä tekemään konkreettinen liikkumis- ja aktivoimissuunnitelma.
  • Liikuntaneuvontaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Ehdot ja kriteerit

Liikuntaneuvonta on maksutonta ja kaikille kuntalaisille suunnattua.

Toimintaohje

Liikuntaneuvonnan palveluketju käynnistyy maksuttomalla tapaamisella liikuntaneuvojan kanssa. Tapaamisajoista ja yhteystiedoista löydät ajankohtaisen tiedon web-sivuiltamme. Tapaamisen yhteydessä liikuntaneuvoja tekee yksilöllisen tarvekartoituksen sekä toiminta- ja seurantasuunnitelman.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Omatoiminen harjoittelu ja kuntotestaus

Kalajoella on käytössä Sporty Planner-hyvinvointipalvelu, jonka kautta saat käyttöösi harjoitusohjeet ohjevideoineen. Kyläkeskuksissa on ohjetauluja ja niissä QR-koodi, jonka kautta pääset palveluun.

Oman kuntosi kehittymistä voit seurata myös Kalajoen liikuntapuistossa ja Marinan peililammella sijaitsevia kuntokatsastusreittejä hyödyntäen. Ohjetaulut asennetaan kesäkaudeksi.

Kuuntele