Tupakan kieltäminen -merkki, tupakan kuva, jonka päällä punainen kieltomerkki
Tupakointikielto
Asuminen ja ympäristö

Tupakointikielto

Tupakkalaissa olevien tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkoituksena on suojella väestöä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Tupakkalain  (549/2016) mukaan Tupakointi on kielletty:

  1. rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.
  2. ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.
  3. päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.
  4. yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.
  5. Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.
  6. asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.
  7. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa tupakointi voidaan sallia tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa (Valtioneuvoston asetus 601/2016 tupakointitiloista). Kulku tupakointitilaan on rakennettava siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakkalain tupakointikieltojen noudattamista ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten sekä valtakunnallisten valvontakampanjoiden yhteydessä.

Tupakointi asuntoyhteisössä

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Lisäksi asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. Asuinyhteisön oikeus tupakoinnin kieltämiseen ei ulotu osakashallinnassa oleviin ulkoalueisiin eikä muihin ulkoalueisiin, jotka eivät ole asuinyhteisön hallinnassa. 

Hakemus asuntoyhteisön tupakoinnin kieltämiseen

Tupakkalaki antaa taloyhtiöille oikeuden hakea tupakointikieltoa huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja jopa huoneiston sisätiloihin.

Kiellot määrää kunnan viranomainen taloyhtiön hakemuksesta, jonka taustalla pitää olla asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Kuuntele