Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta valmistelee maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä työllisyyteen liittyvät asiat ja pyytää harkintansa mukaan tarvittavat lausunnot. Lautakunta päättää elinkeinojen kehittämisestä ja kaupunkimarkkinoinnista ja valmistelee ja tekee esitykset elinkeinojen ja maaseudun kehittämisestä ja strategisista linjauksista ja päättää niiden toimeenpanosta valtuuston hyväksymisen jälkeen.

Lautakunta toimii kylien kehittämisestä vastaavana toimielimenä ja järjestää valtuuston edellyttämät ja muut kylien ja kaupunginosien kehittämis- ja kuulemistilaisuudet. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan kokoonpano 2021-2025

Jäsen 

Henkilökohtainen varajäsen
Rahkola Mauno pj. Myllylä Raili
Rahkola Juha vpj. Anttiroiko Pia
Heikkilä Hannu Hihnala Seppo
Niemelä Mari Mäntymäki Ritva
Tilus Riitta A. Anttila Juha
Tuliniemi Jenni Alho Sirkka
Vuotila Aulis Suni Timo

Lautakunnan jäsenillä on käytössään sähköpostit etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

Kaupunginhallituksen edustaja kaavoitus- ja elinvoimalautakunnassa Myllylä Raili.

Esittelijä

Kuuntele