Kynä, laskin, kansio
Valvonta- ja perusmaksut
Asuminen ja ympäristö

Valvonta- ja perusmaksut

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksesta tehdään päätös ja toimitila otetaan säännöllisen valvonnan piiriin. Ilmoituksen käsittelystä peritään Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Terveydensuojeluvalvonnan vuosittainen perusmaksu koskee kaikkia terveydensuojeluvalvonnan kohteita, ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmässä 1. päivä tammikuuta ja kuuluvat lainsäädännön mukaan maksun piiriin. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Aikaisemmin valvonnasta on peritty ainoastaan suoriteperusteisia maksuja, kuten tarkastusmaksuja. Perusmaksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa. Kiinteä perusmaksu on 150 euroa ja se maksetaan kerran vuodessa.

Kuuntele