Kuva lomahuoneistosta tai asuinhuoneistosta sisätiloista, keittiö - olohuoneesta.
Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen
Asuminen ja ympäristö

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen

Kun vapaa-ajan asunnon käyttötarkoitus halutaan muuttaa pysyvään asumiseen, varmista ennen rakennusluvan hakua rakennusvalvonnasta edellytykset käyttötarkoituksen muutokselle.

Asuinhuoneiston huoneistoalan on oltava vähintään 20 neliömetriä ja vähimmäiskorkeuden tulee olla 2,4 metriä. Vähäinen osa huonekorkeudesta voi olla pienempikin, ei kuitenkaan alle 2,2 metriä. Asuinhuoneen huonealan on oltava vähintään 7 neliömetriä ja ikkunan valoaukon vähintään 1/10 huonealasta.

Asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten.

Energiatodistuksella todetaan, tarvitaanko energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.  Energiatehokkuutta on parannettava, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. 

  • ilmanvaihdon oikea toiminta ja riittävä tuloilman saanti tulee varmistaa vaikkei järjestelmää muuteta.

Rakennuksen tulee olla riittävän luja, terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet, sekä vesihuolto huomioon ottaen. 

Rakennus tulee varustaa sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella.

Rakennuksesta on oltava vähintään 1 uloskäytävä ja varatie kustakin kerroksesta.

Rakennuksen ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta ja ääniolosuhteet sekä virkistykseen käytettävien rakennuksen piha- ja oleskelualueiden, sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden meluntorjunta ja ääniolosuhteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä lupahakemukseen.

Ranta-alueilla tulee huomioida tulvakorkeus.

Kuuntele