Rakennusjärjestys
Asuminen ja ympäristö

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maakäyttöä ja rakentamista Kalajoella. Rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, alueellisten arvojen huomioon ottamiseen ja hyvän elinympäristön toteuttamiseen.

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen on saatettu vireille Ympäristölautakunnan päätöksellä 1.11.2023.

Rakennusjärjestyksen uusimisen sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.2.- 8.3.2024 MRL 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin internet- sivuilla. Rakennusjärjestyksen luonnos asetetaan nähtäville myöhemmin.

Kuuntele