Kuvassa kivinen merenranta hämärässä ilta-auringossa
Luonto ja suojelualueet
Asuminen ja ympäristö

Luonto ja suojelualueet

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1096/1996) ja sen tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen sekä luonnontuntemuksen lisääminen.

Kalajoen kaupunki tekee päätökset luonnonmuistomerkeistä, muuten luonnonsuojelua koskevat päätökset tehdään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä ympäristöministeriössä.

Lisätietoa luonnonsuojelusta löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta www.ymparisto.fi

Kalajoen pohjavesialueet

Kalajoella on useita hyvälaatuisia pohjavesialueita, joiden yhteispinta-ala on 39,4 km2.

1 luokan pohjavesialueita ovat: 

  • Kourinkangas A
  • Kourinkangas B
  • Kurikkala I A
  • Kurikkala I B
  • Kurikkala II
  • Uusi-Somero
  • Hollanti

2 luokan pohjavesialue on:

  • Tiilipruukinkangas C

Kalajoen vesistöt

Kalajoen vesistöalueella toimii vesienhoitoryhmä, johon on kutsuttu eri alojen edustajia kunnista, elinkeinoelämästä, etujärjestöistä ja yhdistyksistä. Tietoa Kalajoesta, vesienhoitoryhmän työstä ja vesistöjen kunnostamisesta löytyy sivustolta www.meidankalajoki.fi

Lestijoki, Himanganjoki ja Pöntiönjoki kuuluvat Lestijoen neuvottelukunnan alueeseen.

Kuuntele