Ojitusta koskevat erimielisyydet

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Palvelu

Ojitusta koskevat erimielisyydet

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toimintaohje

Ota yhteys ympäristötarkastajaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132

Vesilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110587
Kuuntele