Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa julkisen kaupanvahvistajan toimesta.

Palvelu

Kaupanvahvistus

Julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistökaupat omalla allerkirjoituksellaan ja tunnuksellaan. Kaupanvahvistaja tarkistaa kaupan kohteena olevaa kiinteistöä koskevat tiedot, rasitteet ja oikeudet. Ilman julkista kaupanvahvistusta ostaja ei voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu määrätään asetuksessa, joten se on sama kaikilla kaupanvahvistajilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä, kun kyseessä on kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Osituksessa tai perinnönjaossa kaupanvahvistusta ei käytetä.

Kaupanvahvistaja tarkastaa osapuolten henkilöllisyyden ja sen, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Tiedot kaikista kaupanvahvistajista löytyvät kaupanvahvistajarekisteristä.

Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tehty sähköinen kiinteistönluovutus ei vaadi kaupanvahvistusta.

Laki kaupanvahvistajista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090573
Kuuntele