Lukio-opetuksen erityisopetus

Lukiossa voi saada erityistä tukea ja ohjausta, jos on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoistaan tai mahdollisuus suoriutua opinnoista on heikentynyt.

Palvelu

Lukio-opetuksen erityisopetus

Lukiossa voi saada erityistä tukea ja ohjausta, mikäli opiskelija on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoistaan tai jos opiskelijan mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan ovat heikentyneet jostain syystä. Tuen tarkoitus on antaa opiskelijalle tasavertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan, kokea oppimisen iloa ja saada onnistumisen elämyksiä.

Erityisopettaja tekee luki-testaukset ja kirjoittaa luki-lausunnot sekä kartoittaa lukiolaisen mahdollisia oppimisen haasteita. Kaikille alkajille tehdään luki-seula, jolla kartoitetaan mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen pulmia. Testin jälkeen erityisopettaja kutsuu tarvittaessa tarkempiin yksilötestauksiin.

Opiskelijan kanssa suunnitellaan ja sovitaan tukitoimet, jotka kirjataan Wilmassa olevaan lukioaikaiseen oppimissuunnitelmaan. Erityisopettaja tukee sopivien oppimistaitojen ja -tekniikoiden löytämisessä, ajanhallinnan haasteissa sekä rästitöiden tekemisessä.

Asioi tästä

Toimintaohje

Milloin sinun kannattaa varata aika erityisopettajalle

  • Jos opiskelumotivaatiosi heikkenee.
  • Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeisiin (lisäaika, erillinen tila tms.). Erityisjärjestelyjen tulee olla perusteltuja (esim. aiemmin aika on loppunut kesken, hitaus lukemisessa ja/tai tekstin tuottamisessa, häiriöherkkyys tms.). Erityisjärjestelyjen tarve kirjataan Wilmasta löytyvään lukioaikaisen oppimissuunnitelmaan. Jos toivot vastaavia järjestelyjä yo-kokeisiin, sinun on pitänyt hyödyntää niitä lukio-opintojen aikana.
  • Jos tarvitset yksilöllistä tukea opintoihin (esim. esseen kirjoittaminen tai ruotsin kielioppi on vaikeaa).
  • Jos tarvitset luki-lausuntoa. Erityisopettaja tekee luki-testauksen ja kirjoittaa yo-kokeita varten luki-lausunnon.
  • Jos sinun on vaikea aloittaa tehtäviä tai sinulla on ajanhallinnan ongelmia.
  • Jos haluat saada vinkkejä oppimisen tehostamiseksi.

Erityisjärjestelyjä voi saada eri perusteilla. Luki-vaikeus on yleisin peruste.

Myös vamman tai sairauden perusteella voi anoa erityisjärjestelyjä. Tällöin tarvitaan lukioaikana hankittu erikoislääkärin lausunto, josta käy ilmi diagnoosi sekä erikoislääkärin suositukset tarvittavista erityisjärjestelyistä.

Myös vaikean elämäntilanteen vuoksi voi hakea erityisjärjestelyjä.

Hakeminen: ole hyvissä ajoin yhteydessä erityisopettajaan. Hän antaa tarkempia ohjeita hakemisesta ja huolehtii sähköisen anomuksen tekemisestä. Erityisopettajalle voi varata ajan Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Kuuntele