Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkisto

Palvelu

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Lupa-asiakirjoja säilytetään Kalajoen kaupungin arkistossa. 1.1.2017 jälkeen jätetyt lupa-asiakirjat säilytetään sähköisessä arkistossa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Arkistossa säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voit tutustua paikan päällä Kalajoen kaupungintalolla rakennusvalvonta toimistossa; alkuperäisiä asiakirjoja ei luovuteta. Asiakirjat kopioidaan tarvittaessa asiakkaalle maksua vastaan.

1.1.2017 jälkeen arkistoidut pääpiirustukset löytyvät Lupapiste kaupasta.

Maksullisuuden tiedot

Asiakirjoihin voi tutustua maksutta. Kopioinnista ja Lupapiste kaupan sähköisestä aineistosta palvelun tarjoajan taksan mukainen maksu. Yritystoimintaa harjoittaville rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
Kuuntele