Varhaiskasvatus esiopetusikäisille päiväkodissa

Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, ennen ja jälkeen esiopetuksen annettu täydentävä varhaiskasvatus, on normaalia päiväkotitoimintaa.

Palvelu

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille päiväkodissa

Esiopetusta annetaan aamupäivisin 3-4 tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, ennen ja jälkeen esiopetuksen annettu täydentävä varhaiskasvatus, on normaalia päiväkotitoimintaa. Koulussa järjestettävä esiopetus, lapset siirtyvät saatettuina ennen ja jälkeen esiopetuksen ryhmäperhepäivähoitoon.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus aloitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna, pääsääntöisesti siis kuusivuotiaana. Esiopetusta järjestetään päiväkotien yhteydessä, poikkeuksena Tyngän aluekoulu. Koulujen yhteydessä esiopetuksesta käytetään myös nimitystä 0-luokka. Opetus toteutetaan omana ryhmänä tai yhdysluokassa.

Kuuntele