Kotiäänestys ja laitosäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Laitosäänestys järjestetään ennakkoäänestysaikana kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa sekä ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä.

Koti- ja laitosäänestys europarlamenttivaaleissa 2024

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti etukäteen. Ilmoittautuminen tulee tehdä tiistaihin 28.5.2024 kello 16.00 mennessä.

Määräaika ilmoituksen toimittamisella on ehdoton. Jos ilmoitus on tehty keskusvaalilautakunnalle tämän määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa. Ilmoittautumisen voi suorittaa äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä Kalajoen kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI
tai virka-aikana puhelimitse numeroon 044 4691 691 tai 040 156 3454 tai sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi.

Kotiäänestyslomake

 

Laitosäänestyspaikat

Ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikkoja europarlamenttivaalissa 2024 ovat seuraavat laitokset:

-                     Terveyskeskuksen vuodeosasto Kalajoella

-                     Seniorikeskus Mäntyrinne ja Iltarusko

-                     Himangan palvelukeskus

-                     Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen yksikkö Helmakoti

Kuuntele